KK ຮ້ານນວດແລະສະປາ

ປະເພດສ່ວນຫຼຸດ:

  • ນວດຜ່ອນຄາຍ ຫຼດຈາກ 45.000 ກີບ/ຊົ່ວໂມງ ເຫຼືອ 40.000 ກີບ/ຊົ່ວໂມງ
  • ນວດແກ້ອາການ ຫຼຸດຈາກ 70.000 ກີບ/ຊົ່ວໂມງ ເຫຼືອ 60.000 ກີບ/ຊົ່ວໂມງ
  • ນວດພື້ນຕີນ ຫຼຸດຈາກ 45.000 ກີບ/40.000 ກີບ
  • ຂັດຜິວເມື່ອໃຊ້ບໍລິການຄົບ 10 ເທື່ອ ຟຣີ 1 ເທື່ອ

ເງື່ອນໄຂໃນການຮັບສ່ວນຫຼຸດ:

  • ແຈ້ງຮ້ານວ່າເປັນໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າ
  • ສະແດງເລກໄຣເດີ້ໄອດີ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ

ທີ່ຕັ້ງ:

  • ບ້ານ ໂພນຕ້ອງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຖວວົງວຽນໂພນຕ້ອງ)
  • ເບີໂທ: 020 54 445 615, 020 56564454
  • ແຜນທີ່: Map

Recent Posts