ບໍລິສັດ ໂອເອຊີ ໂບຼກເກີ ປະກັນໄພ

ປະກັນໄພ December 15, 2022

ລາຍການ:

  • ສຸດຄຸ້ມກັບລາຄາພຽງແຕ່ 259,000 ກີບ/ປີ
  • ຄຸ້ມຄອງສູງສຸດເຖິງ 12,500,000 ກີບ

ເງື່ອນໄຂໃນການຮັບສ່ວນຫຼຸດ:

  • ແຈ້ງຮ້ານວ່າເປັນໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າ
  • ສະແດງເລກໄຣເດີ້ໄອດີ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ

ທີ່ຕັ້ງ:

  • ບ້ານ ທາດຫຼວງກາງ, ມ ໄຊເສດຖາ, ຂ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ເບີໂທ: 030 2900026 , 020 5645 5595.
  • ແຜນທີ່: Map

Recent Posts