ວິທີຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການ ແລະ ການໂອນອໍເດີ້ອອກ

Rider App & Account June 8, 2023

ກໍລະນີໄຣເດີ້ຕ້ອງການຕິດຕໍ່ຫາທາງສູນບໍລິການ

ໄຣເດີ້ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

  1. ເລືອກຫູຟັງ.
  2. ເລືອກ “ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ”.
  3. ເລືອກ “ບັນຫາການຮັບອາຫານ”.
  4. ເລືອກຫົວຂໍ້ໃດໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງທ່ານ.
  5. ຂຽນຂໍ້ຄວາມແລ້ວເລືອກ “ເລີ່ມການສົນທະນາ”.

ກໍລະນີໄຣເດີ້ຕ້ອງການໂອນອໍເດີ້ອອກ

ໄຣເດີ້ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

  1. ເລືອກຫູຟັງ.
  2. ເລືອກ “ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ”.
  3. ເລືອກຫົວຂໍ້ໃດໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງທ່ານ (ບັນຫາອຸປະກອນ, ບັນຫາອໍເດີ້, ບັນຫາອຸບັດຕິເຫດ).
  4. ເລືອກ “ສົ່ງຄືນຄໍາສັ່ງ”.

Recent Posts