Frequently Asked Questions

ທ່ານສາມາດສະຫມັກອອນລາຍໂດຍຜ່ານເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາທີ່ rider.foodpanda.la

ພວກເຮົາມີການຈັດສົ່ງສໍາລັບລົດຈັກ ແລະ ລົດຖີບ.

ສາມາດສະໝັກໄດ້, ເຈົ້າສາມາດສະໝັກເປັນໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າ ກັບພວກເຮົາໄດ້! ໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າ ທັງໝົດແມ່ນເຮັດວຽກແບບອິດສະຫຼະ ແລະ ສາມາດເລືອກເວລາເຮັດວຽກໄດ້.

ແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄ່າອຸປະກອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ. ສິ່ງນີ້ຈະຮັບປະກັນວ່າທ່ານມີອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ເຫມາະສົມໃນການຈັດສົ່ງທີ່ສະດວກສະບາຍ.

ການຈັດສົ່ົ່ງຂອງ ຟູດແພນດ້າ ແມ່ນທັນສະໄໝ ແລະ ດີຫຼາຍ! ທ່ານສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຈັດສົ່ງທຸກໆຄັ້ງ ແລະ ທຸກໆກີໂລແມັດຂອງການເດີນທາງໃນຂະນະທີ່ມີຕາຕະລາງເວລາທີ່ຍືດຍຸ່ນ.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນບາງຢ່າງທີ່ໄຣເດີ້ເລືອກເຮັດການຈັດສົ່ງກັບ ຟູດແພນດ້າ:

  • ການສະໝັກທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ມີຕາຕະລາງເວລາທີ່ຍືດຍຸ່ນ
  • ລາຍໄດ້ໂປ່ງໃສ
  • ໄດ້ທິບ 100% ຈາກລູກຄ້າ
  • ຖອນເງິນງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ

ໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າ ສາມາດເຂົ້າເຖິງສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ໂອກາດພິເສດໄດ້ ພຽງແຕ່ຈັດສົ່ງໃຫ້ກັບ ຟູດແພນດ້າ ເທົ່ານັ້ນ! ໃຫ້ທ່ານໄປທີ່ໜ້າ ສິດທິພິເສດແພນດ້າ ເພື່ອເບິ່ງວ່າທາງເຮົາສະເໜີຫຍັງແດ່!