ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານຄືຄວາມສໍາຄັນຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພທີ່ນໍາຫນ້າ, ເຊິ່ງນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານອອກມາຈັດສົ່ງອໍເດີ້ກັບພວກເຮົາ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃນກໍລະນີທີ່ເກິດອຸປະຕິເຫດ.

ຮັບການຄຸ້ມຄອງຂອງປະກັນໄພຢ່າງຮອບດ້ານເມື່ອທ່ານສົ່ງກັບ foodpanda.

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການມີຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບທຸກໆຄົນທີ່ເປັນໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເວລາທີ່ທ່ານຢູ່ໃນທ້ອງຖະໜົນຫົນທາງ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ເພື່ອພັດທະນາແຜນການຄຸ້ມຄອງທີ່ເໝາະກັບວິຖີຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງສົມບູນ.

 

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ

ແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ມີປະກັນໄພເມື່ອເປັນໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າ.


ອ່ານບົດຄວາມທັງໝົດ