ນາງ ວິພາພອນ ໄຊສະຫວັນ

Testimonials December 8, 2022

ມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບ ແພນດ້າ ຮີໂຣ ຂອງພວກເຮົາ ນາງ ວິໄລພອນ ໄຊສະຫວັນ! ລາວມີຄວາມມັກຮັກ, ເພິດເພີນໃນການຈັດສົ່ງກັບຟູດແພນດ້າ ແລະ ພົບປະຜູ້ຄົນໃໝ່ໆໃນຂະນະທີ່ຈັດສົ່ງ. ຍີ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ລາວຍັງມັກໃນການເຮັດວຽກທີ່ມີເວລາທີ່ຍຶດຫຍຸ່ນ.

Recent Posts