ທ້າວ ອານຸຊາ

Testimonials November 21, 2022

ມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບ ແພນດ້າ ຮີໂຣ ຂອງພວກເຮົາ ທ້າວ ອານຸຊາ ! ໃນຖານະທີ່ເປັນນັກສືກສາມະຫາໄລ,
ເຮັດວຽກກັບ ຟູດແພນດ້າ ສາມາດຊ່ວຍເຈືອຈູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ລາຍຈ່າຍປະຈຳວັນ.

ຖ້າທ່ານເປັນນັກສືກສາ ແລະ ກຳລັງຊອກວຽກທີ່ມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຮ່ຳຮຽນໄປພ້ອມ, ເຂົ້າມາເປັນ ຟູດແພນດ້າເລີຍ !

Recent Posts