ແລກຂອງລາງວັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ມາເປັນສ່ວນໜື່ງກັບພວກເຮົາ ແລະ ໃຫ້ລາງວັນໂຕຂອງທ່ານເອງ ໂດຍທຸກໆການຈັດສົ່ງຂອງທ່ານ ສາມາດສະສົມເປັນຄະແນນເພື່ອສາມາດແລກເອົາຂອງລາງວັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໄດ້.

ຈັດສົ່ງອໍເດີ້ ແລະ ສະສົມແຕ້ມເພື່ອປົດລັອກທຸກລະດັບຂັ້ນ ແລະ ແລກຂອງລາງວັນທີ່ມີຈຳນວນຈຳກັດ.

ສະບາຍດີ ແພນດ້າ !
ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ແຕ້ມສະສົມແພນດ້າ! ໂປຣແກມລາງວັນປະຈຳເດືອນທີ່ເຮັດໃຫ້ໄຣເດີ້ຂອງພວກເຮົາມີໂອກາດໃນການລຸ້ນຮັບບັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍ.
ວິທີສະສົມແຕ້ມແພນດ້າເຮັດແນວໃດ ?

  1. ສົ່ງໄດ້ 1 ອໍເດີ້, ຮັບໄປເລີຍ 1 ຄະແນນ.
  2. ເຮົາຈະຄິດໄລ່ແຕ້ມສະສົມທຸກໆການຈັດສົ່ງຂອງທ່ານໃນທຸກໆເດືອນ.
  3. ທ່ານຈະຖືກຈັດລະດັບຂັ້ນຕາມແຕ້ມສະສົມຂອງທ່ານ (ມີທັງໝົດ 4 ຂັ້ນ).
  4. ທ່ານສາມາດແລກຂອງລາງວັນຂອງທ່ານໄດ້ຕາມຍອດແຕ້ມສະສົມຂອງທ່ານ.
  5. ແຕ້ມສະສົມຂອງທ່ານຈະຖືກນັບໃໝ່ທັງໝົດຫຼັງຈາກ 6 ເດືອນ.

ຄະແນນຂອງແຕ່ລະຂັ້ນ
ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂໃນການປົດລັອກຂອງແຕ່ລະຂັ້ນ.

ຮອບວຽນປະຈຸບັນ
ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາຢູ່ໃນຮອບວຽນຮອບທີສອງຂອງແຕ້ມສະສົມແພນດ້າ (01 ກໍລະກົດ 2022 – 31 ທັນວາ 2022).
ຈາກວັນທີ 01 ມັງກອນ 2023, ທຸກຄົນຈະເລີ່ມລະດັບຂັ້ນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການອັບເດດລະດັບຂັ້ນຂອງທ່ານໃໝ່.

ຄລິກທີ່ {HERE} ເພື່ອກວດສອບແຕ້ມສະສົມ ແລະ ລະດັບຂັ້ນຂອງທ່ານ.

ການແລກເອົາຂອງລາງວັນ:
ຮອບວຽນຄັ້ງທີໜຶ່ງ
ເລີ່ມວັນທີ: 01 ມັງກອນ 2024 – 30 ມີຖຸນາ 2024
ຄລິກ Link ນີ້ເພື່ອກວດເບິ່ງວິທີການແລກຂອງລາງວັນ.
ຮອບວຽນຄັ້ງທີສອງ
ເລີ່ມວັນທີ: 01 ກໍລະກົດ 2024 – 31 ທັນວາ 2024
ຄລິກ Link ນີ້ເພື່ອກວດເບິ່ງວິທີການແລກຂອງລາງວັນ

ລາງວັນປະຈຳເດືອນ:
ທ່ານສາມາດແລກປ່ຽນລາງວັນທັງໝົດພາຍໃຕ້ລະດັບຂັ້ນຂອງທ່ານ ແລະ ແຕ້ມສະສົມຂອງທ່ານ.
ຄລິກ {here} ເພື່ອກວດເບິ່ງຂອງລາງວັນແຕ່ລະຂັ້ນ.

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ

ໂປຣແກຣມລາງວັນ ແຕ້ມສະສົມແພນດ້າ ແມ່ນການໃຫ້ລາງວັນແກ່ໄຣເດີ້ ໂດຍທຸກໆການຈັດສົ່ງຂອງທ່ານ ແລະ...

ອ່ານບົດຄວາມທັງໝົດ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ 1 ຄະແນນ ສໍາລັບທຸກໆການຈັດສົ່ງທີ່ທ່ານສົ່ງສຳເລັດ....

ອ່ານບົດຄວາມທັງໝົດ