ແລ່ນເພື່ອສຸຂະພາບກັບສຸດຍອດໄຣເດີ້

Events February 9, 2023

ສຸຂະພາບເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ຮ່າງກາຍເຮົາຕ້ອງແຂງແຮງກ່ອນຈະເຮັດວຽກໄດ້ ແລະ ທາງຟູດແພນດ້າກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງໄຣເດີ້ເຮົາເຊັ່ນກັນ, ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ມີການຈັດກິດຈະກໍາການແລ່ນເພື່ອສູຂະພາບໃຫ້ກັບບັນດາອ້າຍນ້ອງໄຣເດີ້ໃນ 4 ແຂວງຄື: ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງຂຽງຂວາງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.
ເຊິ່ງພາຍໃນກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວກໍມີການແຈກອາຫານເຊົ້າ ແລະ ນໍ້າດື່ມໃຫ້ກັບໄຣເດີ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກີດຈະກໍາ ແລະ ນີ້ແມ່ນຮູບພາບບັນຍາກາດຂອງການແລ່ນເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ຜ່ານມາ.

Recent Posts