Rider’s Tip

Delivery May 29, 2023

ສະບາຍດີ ໄຣເດີ້ ທຸກຄົນ!

ຂ່າວດີ! ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາງບໍລິສັດໄດ້ເປີດລະບົບ “ໄຣເດີ້ ທິບ” ໃນແອັບ foodpanda ຂອງເຮົາ. ຕອນນີ້ລູກຄ້າຈະສາມາດເລືອກຈຳນວນ ເງິນທິບ ໄດ້ກ່ອນການສັ່ງຊື້ (ສາມາດໃຫ້ທິບໄຣເດີ້ໄດ້ທັງການຈ່າຍຜ່ານອອນລາຍ ແລະ ຈ່າຍເງິນສົດ). ສິ່ງທີ່ໄຣເດີ້ຄວນຮູ້:

  1. ຈຳນວນເງິນທິບ (ຖ້າມີ) ຈະລວມຢູ່ໃນຈຳນວນເງິນອໍເດີ້ທີ່ສະແດງຢູ່ໜ້າຈໍ ການກົດຮັບອໍເດີ້ຂອງທ່ານ.
  2. ເງິນທິບຈະບໍ່ຖືກຄິດໄລ່ ໃນກໍລະນີອໍເດີ້ຖືກຍົກເລີກ.
  3. ໄຣເດີ້ສາມາດກວດຈຳນວນເງິນທິບໄດ້ທີ່ໜ້າການຈ່າຍເງິນໃນແອັບເຮັດວຽກ.

ບໍລິການທີ່ດີນຳໄປສູ່ລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມສຸກ ແລະ ລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມສຸກ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໃຫ້ທິບໃນການສັ່ງຊື້ຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ຍິ່ງບໍລິການດີ ຍິ່ງໄດ້ຜົນຕອບຮັບທີ່ສູງ.

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ

ແພນດ້າໂກ ຈະມີຢູ່ 2 ແບບ:
+ ອໍເດີ້ ແພນດ້າໂກ B2C...

ອ່ານບົດຄວາມທັງໝົດ

ກະລຸນາລໍຖ້າປະມານ 10 ນາທີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຕິດຕໍ່ຫາ ສູນຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອຍົກເລີກອໍເດີ້...

ອ່ານບົດຄວາມທັງໝົດ