ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອສເຮສ ລາວ

ປະກັນໄພ December 15, 2022

ປະເພດສ່ວນຫຼຸດ:

  • ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 50% ເມື່ອໄປໃຊ້ບໍລິການ.
  • ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 50% ປະກັນໄພພາຫະນະ(ລົດຈັກ)
  • ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 50% ປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ
  • ຮັບສ່ວນຫຼຸດ10% ປະກັນໄພຮອບດ້ານຖ້າເປັນປະກັນໄພ safe ຫຼື safe Plus ສະເພາະລົດໃຫ່ຍ

ເງື່ອນໄຂໃນການຮັບສ່ວນຫຼຸດ:

  • ແຈ້ງຮ້ານວ່າເປັນໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າ
  • ສະແດງເລກໄຣເດີ້ໄອດີ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ

ທີ່ຕັ້ງ:

  • ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ເບີໂທ: 020 99 456 456 – 020 99 678 678
  • website: www.bshlao.com
  • ແຜນທີ່: Map

Recent Posts