ບໍລິສັດ ສຸພິເລີດ

ພາຫະນະ December 14, 2022

ເງື່ອນໄຂໃນການຮັບສ່ວນຫຼຸດ:

 • ແຈ້ງຮ້ານວ່າເປັນໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າ
 • ສະແດງເລກໄຣເດີ້ໄອດີ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ

ປະເພດອາໄຫຼ່ຫຼຸດ 20%

 • ຫົວທຽນ
 • ກອງນ້ຳມັນເຄື່ອງ -ນ້ຳຢາໝໍ້ໄຟ
 • ໂຊ້ໃຫຍ່ -ສາຍພານ
 • ຜ້າເບຣກ/ຜ້າດິດສເບຣກ
 • ໄຟຕາໜ້າ
 • ການເຮັດວຽກຂອງເບຣກມື
 • ຂາຄ້ຳດ່ຽວ
 • ນ໋ອກ, ໂບນ, ສາຍຫັດຕ່າງໆ

ອາໄຫຼ່ຫຼຸດ 10%

 • ໄສ້ກອງອາກາດ
 • ລໍ້/ຢາງ

ອາໄຫຼ່ຫຼຸດ 5%

 • ໝໍ້ໄຟ
 • ນ້ຳມັນເຄື່ງ ຝາແດງ 0.7
 • ນ້ຳມັນເຄື່ງ ຝາຟ້າ 0.8
 • ນ້ຳມັນເຄື່ງ ຝາເທົາ 0.7
 • ນ້ຳມັນເຄື່ງ ຝາເທົາ 0.8 +ກວດເຊັກ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ຟຣີ
 • ສາຍນ້ຳມັນ
 • ກອງນ້ຳມັນແອັດຊັງ
 • ສາຍຊົກ
 • ທໍ່ສູນຍາກາດຂອງເຄື່ອງຈັກ
 • ໄລຍະຫ່າງດາວ
 • ກອງແຮງວ່ຽງ
 • ຮອບເດີນເບົາ
 • ລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
 • ໄສກອງບຳບັບໄອເສຍ
 • ລະບົບເບຣກ
 • ນ້ຳມັນເບຣກ
 • ສະວິກໄຟເບຣກໜ້າ/ຫຼັງ
 • ການເຮັດວຽກຂອງຄາດແຮງຫວ່ຽງ
 • ການເຮັດວຽກຂອງໂຊ້ກອັບ
 • ການເຮັດວຽກຂອງຄໍລົດ

ທີ່ຕັ້ງ: ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈ:

 • ຮອນດ້າ ນາຊາຍທອງ
 • ຮອນດ້າ ຈິນາຍ ໂມ້
 • ຮອນດ້າ ວັດໄຕສາຂາສາຍລົມ
 • ຮອນດ້າ ສາມແຍກສີໄຄ.

ເບີໂທ:

 • Honda SPL 3 ແຍກສີໄຄ 021 223138
 • Honda SPL 3 ແຍກຈີນາຍໂມ 021 480451

ທີ່ຕັ້ງ: ສາຂາຊຽງຂວາງ

 • ຮອນດ້າຊຽງຂວາງ1
 • ຮອນດ້າຊຽງຂວາງ 2

ເບີໂທ:

 • Honda SPL ຊຽງຂວາງ1: 061 312437 & 020 58555525
 • Honda SPL ຊຽງຂວາງ 2: 061 213682 & 020 58555525

Recent Posts