ເລິ ຄຣອງແປ ຄາເຟ້

ເງື່ອນໄຂໃນການຮັບສ່ວນຫຼຸດ:

  • ແຈ້ງຮ້ານວ່າເປັນໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າ
  • ສະແດງເລກໄຣເດີ້ໄອດີ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ

ທີ່ຕັ້ງ:

  • ບ້ານ ສີສັງວອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຖວວົງວຽນໂພນຕ້ອງ)
  • ເບີໂທ: 020 52 414 541
  • ແຜນທີ່: Map

Recent Posts