ຮ້ານ SILI café

ເງື່ອນໄຂໃນການຮັບສ່ວນຫຼຸດ:

  • ແຈ້ງຮ້ານວ່າເປັນໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າ
  • ສະແດງເລກໄຣເດີ້ໄອດີ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ

ທີ່ຕັ້ງ:

  • ບ້ານ ວັດຈັນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ເບີໂທ: 020 77 538 844
  • ແຜນທີ່: Map

Recent Posts